Activisme_BE Disclaimer,

Laast aangepast op 20/10/2017

Deze website is eigendom van Activisme_BE. Door de toegang en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Activisme_BE of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de wbesite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. En kan dus niet als een persoonlijk, profesioneel of juridisch advies van de gebruiker worden beschouwd.

Activisme_BE levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Activisme_BE de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Activisme_BE kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Activisme_BE geeft geen garenties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Activisme_BE kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsten van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ActivismeBE verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid

Activisme_BE hecht belang aan uw privacy.

In het geval de gebruiker van de wbesite om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

De verantwoordelijke voor de verwerking. Activisme_BE respecteert de Belgische wetgeving van 8 December 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor de volgende doeleinden. Ons ledenbeheer en het ondertekenen van petities.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Met bewijs van identeit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke gedateerde en ondertekende aanvraag aan Activisme_BE (acties@activisme.be) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegegeven aan de technische mensen van Activisme_BE. Uw persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden. Indien die wel van toepassing is zal dit meegedeeld worden.

De technische mensen van Activisme-BE kunnen ook tevens geaggregeerde gegegevens verzamelen van niet persoonlijke aad, zoals browser type of IP adres. Het besturingsprograama dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u op deze website gekomen bent. Of waarlangs u deze verlaat. Dit maakt het ons mogelijk deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruyik van "cookies"

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een wbesite in de browser van uw computer of mobiel apperaat geplaatst wordt wanneer$ u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt geinstalleerd of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet optimaal zal kunnen gebruiken.

Door gebruik van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies". (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) Om de website te helpen analyseren hoe de gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Vernigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden deze informatie verwerken namens Google. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.