Gebruiksvoorwaarden,

Laast aangepast: 15 Mei, 2018.

Deze website is eigendom van Activisme_BE. Door de toegang en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website met inbegrip van de merken, logo's, tekeneningen, data, product of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Activisme_BE of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandingheden. En kan dus niet als een persoonlijk, proffessioneel of juridisch advies van de gebruiker worden beschouwd.

Activisme_BE levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Activisme_BE de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Activisme_BE kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten alle tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Activisme_BE geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on) beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrecthstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Activisme_BE kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijen aan het gebruik van deze websute of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebdruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar rechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wije een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Activisme_BE verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites of pagina's en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.